• 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pracodawca funduje dojazd do pracy
 
#1

Zwrot kosztów dojazdów pracowników do pracy jest świadczeniem dodatkowym, które pracodawca może, lecz nie musi, przyznać pracownikom. W sytuacji jednak, gdy zdecyduje się na takie świadczenia, musi pamiętać, że jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Cytat:Pracownik obok wynagrodzenia może otrzymywać od pracodawcy inne świadczenia związane z pracą, do których zaliczamy m.in. zwrot wydatków na dojazd do pracy albo zapewnienie transportu do siedziby firmy.

W umowie o pracę zawartej z pracownikiem pracodawca ma obowiązek określić miejsce wykonywania pracy (art. 29 k.p.). Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy Kodeksu pracy nie podają sposobu określenia miejsca pracy pracownika.

Przez miejsce pracy zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r. (I PR 19/85, OSP 1986/3/46) należy rozumieć bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy.

W związku z powyższym miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę może być siedziba zakładu pracy, określona miejscowość, na terenie której wykonywana jest praca. Jako miejsce pracy można również określić miejsce, w którym pracownik otrzymuje przydział zadań roboczych.

Dojazd do pracy a czas pracy

Za czas pracy uznaje się czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy nie może zostać doliczony do czasu pracy.

Podobnie czas powrotu z pracy nie jest wliczany do czasu pracy pracownika, a tym samym za czas takiego powrotu nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy pracownik odbywa np. podróż służbową w czasie pracy.
Jeżeli podróż do miejsca wykonywania pracy odbywa się w godzinach pracy pracownika, wynikających z obowiązującego go rozkładu czasu pracy, wówczas czasem pracy tego pracownika jest również ta podróż.

Przykład:
Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 9.00 do 17.00. W podróż służbową wyjeżdża o godzinie 8.00, a o godzinie 10.00 dociera na miejsce, gdzie do godziny 17.00 pracuje. Później wraca do miejsca zamieszkania.
Do czasu pracy tego pracownika zaliczany będzie czas podróży przypadający między godzinami jego planowej pracy, a zatem między 9.00 a 17.00. Oznacza to, że zarówno czas podróży między godziną 8.00 a 9.00, jak i czas podróży powrotnej przypadający po godzinie 17.00 nie będą wliczane do czasu pracy tego pracownika. Czas przejazdów nie jest czasem pracy pracownika. Dlatego też pracownik ten nie otrzyma z tego tytułu wynagrodzenia za pracę. Pracownikowi w tym przypadku będą przysługiwać jednak należności z tytułu podróży służbowej, takie jak: dieta i zwrot kosztów przejazdu.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Zasady jak też forma zwrotu pracownikom kosztów dojazdów do pracy powinna być określona przepisami wewnętrznymi zakładu pracy, np. w regulaminie. Pracodawca decydujący się na przyznanie swoim pracownikom takiego świadczenia może dokonać tego w sposób dowolny.

Przykład:
Pracodawca zamierza zwracać swoim pracownikom koszty dojazdów do pracy, ustalając w regulaminie, że wysokość dopłaty zależy od odległości, jaką pracownik ma do przebycia do miejsca pracy. W innym zakładzie pracy pracodawca przyznał pracownikom w regulaminie ryczałt z tego tytułu w jednakowej wysokości.
Działania obu pracodawców są zgodne z prawem, bowiem pracodawca, przyznając pracownikowi np. określoną kwotę (ryczałt) tytułem zwrotu kosztów dojazdów do pracy, może kierować się dowolnymi kryteriami.
Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju wypłaty nie są wolne od podatku dochodowego. Pracodawca musi pobrać od nich i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Pracodawca może również zwracać koszty dojazdu własnym środkiem transportu, stosując przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.).

Dowóz pracowników do pracy

Dowóz do pracy jest dla pracowników nieodpłatnym albo tylko częściowo odpłatnym świadczeniem ze stosunku pracy.

Pracodawca musi jednak ustalić wartość tego świadczenia zgodnie z przepisami podatkowymi i pobrać od niego zaliczkę na podatek dochodowy (art. 11 i 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Tak samo pracodawca musi postąpić w sytuacji, gdy dopłaty do wydatków na dojazdy gwarantuje pracownikom np. układ zbiorowy pracy.

Stanowisko takie potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z 24 października 2003 r. (III RN 8/03, Prok. i Pr. 2004/1/48). Uznał, że pracodawca musi od wartości tych dopłat, tak jak i od innych należności wypłacanych pracownikom, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Nie zawsze jednak fundowanie przejazdu do pracy wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Zwolniony od podatku jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy wtedy, gdy obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zasada ta dotyczy jednak szczególnych grup zawodowych. Otóż zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy (pełnienia służby) przewidują przepisy ustawy o Prokuraturze, Policji, Straży Granicznej i Prawa o ustroju sądów powszechnych (w stosunku do sędziów).

Warto również pamiętać, że art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku niektóre świadczenia dla bezrobotnych, w tym m.in. zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy.
 
#2

pytanie czy pracowawca decydując sie na dofinansowanie dojazdu może typować komu daje a komu nie czy powinno być to dla wszystkich pracowników niezależnie od miejsca zamieszkania ? 
#3

To już jest kwestia dogadania z pracodawcą dlatego wspomniałem o układzie zbiorowym gdzie można negocjować taki zapis w tych sprawach 
#4

Rozumiem, że bezpłatny autobus pracowniczy należy traktować jak ekstra dodatek do pensji, który "powinien" być jednakże opodatkowany, ale skoro korzystają z niego tylko 2 miejscowości, to czy aby w ten sposób nie dochodzi do nierównego traktowania innych pracowników? 
#5

Hmm, może się wydawać, że tak, ale ciężko to udowodnić. O prawo w tym kraju trzeba walczyć, a w tej firmie już jest czas by walczyć.
Co do tematu, to najbardziej dziwi mnie fakt, że jak chciano autobus z Bytomia to najpierw kazano zrobić analizę pracownikom, żeby wykazać taką potrzebę a potem powiedziano, że nie ma takiej możliwości.
Wydaje mi się, że może PIP by się tym zainteresował?
Tylko kto z umową do końca roku wniesie wniosek?
Ech zastraszeni jesteśmy jakby była to jedyna robota na świecie, ale cóż przyznam się, że sam też mam niesmak i obawy po tym jak potraktowano koleżanki i kolegów po ośmiu latach pracy.
 
#6

Dlaczego tak długo PIP nie interesuje się tym co się wyprawia w firmie, która zatrudnia ponad 2000 pracowników?
Mobbing jest na porządku dziennym! W kilku przypadkach doszło nawet do rękoczynów ze strony przełożonych niższego szczebla (zarejestrowanych na wewnętrznym monitoringu) Szantaż i pewna forma haraczu za lepszą ocenę i przedłużenie umowy o kolejny miesiąc to już staje się standard,
Ja się tylko pytam dlaczego Państwowa Inspekcja Pracy nie interweniuje?
To co się dzieje w NGK już rozniosło się na całą strefę ekonomiczną.
I niech mi nikt nie mówi, że PIP czeka wyłącznie na kozła ofiarnego, który pójdzie i zgłosi do nich, że w jego firmie źle się dzieje.

Pozdrawiam
cudem ocalony 
#7

Szanowny uzytkowniku ZZKONTRA. Dlaczego wprowadzasz czytelnikow w blad i siejesz niepotrzebny zamet dot. przewozow pracowniczych? Absolutnie nie jest prawda, ze w naszym zakladzie dowoz pracownikow do miejsca pracy musi byc przychodem pracownika a tym samym musi byc opodatkowany.
Nie trzeba byc bieglym w przepisach prawa aby zorientowac sie w doslownie 3 minuty, ze piszesz bzdury. Moze maly cytacik ze strony e-prawnik.pl:

"[...] przychodem pracownika są wyłącznie te świadczenia, w przypadku których możliwe jest ustalenie wartości świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. W sytuacji więc, w której pracodawca nie ma możliwości określenia, który z pracowników w danym dniu korzystał z przewozu do pracy i z pracy, przychód u pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie. W związku z tym pracownicy nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) [...]

Radze bardziej rzetelnie podchodzic do tematu, nie kopiowac tutaj ogolnikow, artykulow-tasiemcow czy obszernych paragrafow wprost z kodeksu. Wystarczy krotka i zwiezla informacja. Taka wlasnie jak ta powyzej.
 
#8

Zaklad musialby utrzymywac flote 50 przewozow, aby wszyscy byli zadowoleni. O jakiej dyskryminacji piszesz? Jest grono osob (w tym ja) ktore wola jezdzic swoim wlasnym dojazdem (samochodem, motocyklem, rowerem) i nie czuja potrzeby korzystania z przewozu.
Przewozy sa ustalone z takich miast i na takich trasach z ktorych korzysta wieksza czesc zalogi. Nie jest mozliwe zadowolenie wszystkich i dowoz ich z calego slaska. To jest chyba oczywiste. Tutaj nie mozna uzyc pojecia dyskryminacji gdyz nie jest mozliwe sprostanie zadaniu wozenia wszystkich, ze wszystkich miast do zakladu pracy. To jest logistycznie nie mozliwe.
Przy tym swoim obliczaniu oszczednosci wez pod uwage takze inne aspekty np czas. Tego juz nie policzyles. Ktos moze zaoszczedzi te 300 zlotych ale ile czasu straci. Znam wiele osob ktore moglyby jezdzic przewozem ale z uwagi na duza strate czasu tego nie robia. Musisz przeciez dojsc na przystanek (wyjsc wczesniej z domu), czekac na przewoz, jechac dosc dlugo w nie zawsze komfortowych warunkach itp. Do tego przewoz pozno odjezdza spod zakladu. Niektorzy w tym czasie sa juz w polowie drogi do domu.
Zwrocic za dojazd? To moze geniuszu opiszesz jak mialyby byc dokonywane rozliczenia ile nalezaloby sie za dojazd panu X a ile panu Y. Przyjmujemy srednia stawke kilometrowa czy bierzemy pod uwage srednie spalanie pojazdow pana X i pana Y. Czy wtedy ktorys z panow nie poczulby sie dyskryminowany kiedy auto jednego z nich paliloby 7 a inne 14 litrow/100km?
Zejdzmy na ziemie i nie offtopujmy w tym temacie gdyz dotyczyl on opodatkowania dojazdow pracowniczych 
#9

(20-10-2012, 15:28)K.Richards napisał(a):  O jakiej dyskryminacji piszesz? Jest grono osob (w tym ja) ktore wola jezdzic swoim wlasnym dojazdem (samochodem, motocyklem, rowerem) i nie czuja potrzeby korzystania z przewozu.

Nie czujecie potrzeby? No to ok. Ale:
Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji.

W tej sytuacji jeden i drugi jest zatrudniony na tych samych warunkach, ale tylko jednemu dane jest korzystać z darmowego dojazdu. Co ciekawe, zakład preferuje tutaj pracowników z Gliwic, Knurowa i Zabrza natomiast olewa innych którzy często mają i po 30-40km w jedną stronę. Policz ile to kosztuje i wylicz sobie ile każdemu zostaje na koniec miesiąca.
Co do sposobu rozliczeń to nie trzeba być geniuszem aby rozliczać się na zasadach ustalonych przed ustawodawcę jak przy rozliczeniu kilometrówek w delegacji.
(08-10-2012, 19:56)K.Richards napisał(a):  Szanowny uzytkowniku ZZKONTRA. Dlaczego wprowadzasz czytelnikow w blad i siejesz niepotrzebny zamet dot. przewozow pracowniczych? Absolutnie nie jest prawda, ze w naszym zakladzie dowoz pracownikow do miejsca pracy musi byc przychodem pracownika a tym samym musi byc opodatkowany.
Nie trzeba byc bieglym w przepisach prawa aby zorientowac sie w doslownie 3 minuty, ze piszesz bzdury. Moze maly cytacik ze strony e-prawnik.pl:

"[...] przychodem pracownika są wyłącznie te świadczenia, w przypadku których możliwe jest ustalenie wartości świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. W sytuacji więc, w której pracodawca nie ma możliwości określenia, który z pracowników w danym dniu korzystał z przewozu do pracy i z pracy, przychód u pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie. W związku z tym pracownicy nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) [...]

Radze bardziej rzetelnie podchodzic do tematu, nie kopiowac tutaj ogolnikow, artykulow-tasiemcow czy obszernych paragrafow wprost z kodeksu. Wystarczy krotka i zwiezla informacja. Taka wlasnie jak ta powyzej.

Albo ta : http://interpretacje-podatkowe.org/pracownik/iptpb1-415-520-12-2-ksu

Podsumowując:
K.Richards znowu mataczy - bezpłatny dojazd JEST dochodem opodatkowanym. 
#10

eres 100 czy ty żyjesz na tej planecie oderwany od rzeczywistości? Twoje podejście do sprawy może zaowocować tylko w jeden sposób. Firma na pewno nie będzie dopłacała wszystkim do dojazdu, obojętnie w jaki sposób tylko zlikwiduje przewozy. Do tego dążysz? 
#11

Nie pieprz glupot eres100. W jaki sposob pracodawca ma odprowadzic podatek od tego, ze ja jezdze przewozem??? No w jaki? Zatrudni osobe ktora bedzie stala i sprawdzala czy korzystam z przewozu i ile razy? Czytales wogole caly moj post ktory zamiescilem? I podstawe prawna zacytowana w tym poscie?
Oczywiscie wg ciebie wymyslilem sobie to wszystko a strona na ktorej to znalazlem zawiera same bzdury?

Oczywiscie ze bezplatny dojazd JEST dochodem w swietle prawa. Ale w sytuacji naszego zakladu OPODATKOWANY BYC NIE MUSI I NIE JEST. KONIEC KROPKA. TAK MOWI PRAWO!

Jeszcze jedno: widze eres100 ze nie doczytales sie w zamieszczonym przez ciebie linku bardzo waznego zdania. Nastepnym razem przytaczaj litere prawa a nie indywidualnie rozpatrywane przypadki ktore moga sie diametralnie roznic od tego w naszym zakladzie.
[...]Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu administracyjnego należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.[...]

Czy zwiazki zawodowe wloza jeszcze swoje paluchy i piec groszy w przewozy pracownicze? Zapewne tak bedzie. I oczywiscie spieprza to w taki sposob, ktory doprowadzi do zlikwidowania darmowych dojazdow.
Oczywiscie zamieszcza oni potem informacje na forum, ze wszystko to zrobili dla dobra zalogi, dla rownego traktowania i dlatego ze znalazlo sie kilku oszolomow ktorym to nie pasowalo badz chcieli kase na paliwo hahahahahaha.
Napisza, ze oni nie chcieli likwidacji ale zaklad sie uparl bo jest zly i niedobry.

ZOSTAWCIE DOJAZDY W SPOKOJU ZANIM COKOLWIEK SPIEPRZYCIE!!!
 
#12

Shin Bet - długo się zastanawiałem nad tym co napisałeś, ale zwrócę ci uwagę, że jeżeli ktoś łamie prawo to masz obowiązek o tym poinformować.
W tym przypadku problemem jest to, że firma jakoby nie umiała sprawdzić kto faktycznie w danym dniu jechał autobusem. To śmieszne, że taki mądrala Keith, co na wszystko ma odpowiedź nie wie jak Smile Ja na to mam co najmniej 2 sposoby, więc ustalenie kosztów na jedną osobę jest możliwe, co zmienia wszystkie jego posty w czystą konfabulację...

Firma na pewno nie będzie dopłacała wszystkim do dojazdu - a gdzie ja chciałem jakiś dopłat?
...tylko zlikwiduje przewozy. A niby dlaczego ma je zlikwidować? Tylko na tym by straciła, a tak pobierze należny podatek dochodowy, który zapłacą pracownicy i o tyle będzie miała niższe koszty i spokój z US.
Czy naprawdę tak trudno o sprawiedliwość?
Niech płacą ci co korzystają!

 
#13

Pieprzenie. eres100, jestes typowym psem ogrodnika. Sam nie zeżre ale nikomu innemu nie da.
A dlaczego maja placic skoro w swietle prawa nie musza. No dlaczego? Zal ci dupe sciska ze ktos korzysta za darmo z busa. Bo mi nie! Niech korzysta jesli musi. Ja nie korzystam i nie mam zadnych pretensji do osob ktore jezdza za darmo.
Oj, jakis ty praworzadny, ze chcesz donosic o tym ze jest lamane prawo. A jest lamane? Pieprzysz pierdoly i tyle. Oczywiscie znalaz sie geniusz ktory bedzie probowal stanac ponad prawem i pokazac ze da sie okrelic osoby korzystajace przewozu. Oczywiscie, geniuszu ze sie da. Nikt nie pisal ze nie. Ale jakimi srodkami, kosztami itp. Zadne prawo nie narzuca na pracodawce zaangazowania takich srodkow, ktore udowodnilyby ktory z pracownikow i w jakim stopniu korzystal z przewozu pracowniczego.
Jest przewoz i tyle. Po co chcesz cokolwiek zmieniac? O jakiej sprawiedliwosci piszesz? Czyz nie ma sprawiedliwosci? Przeciez mozesz, tak samo jak inni zapierdalac na przystanek i jezdzic za darmo! Czyz tak nie jest? A jesli mieszkasz gdzies gdzie przewozy nie sa zapewniane to twoj problem. Firma nie jest w stanie wozic wszystkich i na wszystkich trasach na slasku. Po co chcesz sie wychylac? Lepiej sie nie wychylaj bo mozesz glowe stracic. 
#14

(24-12-2012, 00:05)eres100 napisał(a):  Shin Bet - długo się zastanawiałem nad tym co napisałeś, ale zwrócę ci uwagę, że jeżeli ktoś łamie prawo to masz obowiązek o tym poinformować.

Gdy prowadząc Twój znajomy załamał przepisy ruchu drogowego a nikt go nie złapał to jedziesz na posterunek policji i zgłaszasz to? Ewentualnie, gdy odsprzedasz komuś coś za ponad bodajże 200 złoty to odprowadzasz podatek do US? Przecież masz taki prawny obowiązek.(24-12-2012, 00:05)eres100 napisał(a):  Tylko na tym by straciła, a tak pobierze należny podatek dochodowy, który zapłacą pracownicy i o tyle będzie miała niższe koszty i spokój z US.
Czy naprawdę tak trudno o sprawiedliwość?
Niech płacą ci co korzystają!
eres 100 jakoś nigdy nie potrafiłem zrozumieć tej naszej polskiej mentalności psa ogrodnika (Sam nie zeżre, ale drugiemu nie da) Żeby była jasność sam dojeżdżam prywatnym samochodem z przewozu korzystam sporadycznie, choć pasuje mi jego trasa. Nigdy mi jednak jakoś nie przyszło do głowy egzekwować nie korzystne prawo, w imię jakieś dziejowej sprawiedliwości – ja nie mam to on też nie będzie miał. Większość ludzi korzystających z przewozu nie stać na samochód i utrzymanie go.
W sumie żeby było sprawiedliwie po Twojemu to obok opłat za przewóz powinno wprowadzić się opłaty za korzystanie z zakładowego parkingu. Pomyśl ile terenu zajmuje parking można by go wykorzystać na budowę hal produkcyjnych, które przynosiłyby zysk firmie a nie ziemia leżąca odłogiem na której ktoś parkuje sobie prywatne samochody.Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  
  Theme © 2014 iAndrew  
Silnik forum MyBB, © 2002-2015 MyBB Group.